Henk Veldman ontving zijn eerste muziekonderricht van Kees Steketee, die
hem voorbereidde op de orgelstudie aan het Groninger Conservatorium.
Aldaar studeerde hij bij Wim van Beek. Het diploma Uitvoerend Musicus
behaalde hij in 1996 aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem bij Theo
Jellema.
Tevens behaalde hij het diploma Tweede Fase aan de Nederlandse
Beiaardschool met als docent Bernard Winsemius.
Hij won diverse prijzen tijdens internationale beiaardconcoursen, waaronder
de prijs voor de beste volksliedbewerking tijdens het concours te Groningen
in 2000. Ook was hij laureaat van de Vijfde Internationale Koningin
Fabiolawedstrijd voor beiaard in 2003.
Hij is vaste bespeler van de Hemonybeiaard te Middelstum, beiaardier te
Raalte en adjunct-beiaardier te Rhenen.

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft hij een aantal jaren als
klokkendeskundige zijn diensten mogen inzetten voor een verantwoord
instandhoudingsbeleid.

Sinds 2003 is hij mede-eigenaar van de muziekuitgeverij Edition Pors, die
zich heeft gespecialiseerd in het verzorgen van professionele orgel- en
beiaarduitgaven.
Als organist is hij verbonden aan de Fonteinkerk, de Oud-Katholieke Kerk te
Amersfoort en de Hippolytuskerk in Middelstum.

Met Francien Post (dwarsfluit) vormde hij het duo Amersfoort Airways, dat
zich specialiseerde in de uitvoering van fluit- en pianocomposities uit de
19de en 20ste eeuw in bewerking voor orgel. Eind 2012 is dit avontuur
vastgelegd op de CD European Tour, die door de pers goed werd ontvangen.
Januari 2013 heeft het duo Amersfoort Airways opgehouden te bestaan.