entree

Welkom op mijn website

Een Kind is ons geboren!

De oude Simeon verwachtte de vertroosting van IsraŽl.
Toen hij in de tempel was, geleid door de Geest, nam hij het Kind Jezus in de armen en loofde God.
Hij zegt dan de prachtige woorden die wij nu als de lofzang van Simeon kennen.
“Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord;
Want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien.
Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:
Een Licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Uw volk IsraŽl.”

Bijzonder dat Simeon ons als heidenen het eerst noemt.

De kerk heeft eeuwenlang verkondigd dat de Heere God met haar een verbond heeft gesloten. Nog steeds worden kinderen gedoopt omdat men denkt dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. De kerk viert graag dat Jezus allereerst voor ons als heidenen is geboren. Het Kerstfeest is dan ook het grootste feest binnen het christendom.

Maar dit zijn allemaal sprookjes, want met ons heidenen is helemaal geen verbond gesloten. Alle verbonden zijn met IsraŽl gesloten.
Het verbond tussen God en Zijn volk IsraŽl, Zijn oogappel, is door de ontrouw van IsraŽl verbroken, maar de Heere God heeft met haar een nieuw verbond gesloten.
Het oude verbond dat door Mozes op de berg SinaÔ is ontvangen, is immers door Christus Jezus onze Heer in liefde vervuld! De wet is volmaakt volbracht. Nu leven wij in het nieuwe verbond door Zijn bloed. Zijn verzoenend werk op het kruis reinigt ons van al onze zonden.

Wij delen in Zijn liefdesverbond met IsraŽl, want wij zijn als een wilde olijfboom geŽnt op de edele olijfboom. Dus zijn we mede deelachtig geworden in de wortel en in de vettigheid, zoals Paulus het omschrijft, als een beeld van Jezus Christus en de Heilige Geest. Maar we vervangen IsraŽl pertinent niet, zoals de kerk beweert. We zijn door het geloof kinderen van Abraham. De heerlijke belofte is dat in hem alle volken gezegend zullen worden.

We leven in een prachtige tijd waarin veel profetieŽn in vervulling gaan.
Het volk IsraŽl keert in hoog tempo terug naar het land dat de Heere God hun gegeven heeft.
De woorden van de profeten Jesaja en Hosea zijn ineens springlevend.
Net als de oude Simeon mogen wij het heil in IsraŽl zien.
We zien dat Gods reddingsplan met de wereld doorgaat en we zijn er rechtstreeks getuige van.
Hoe wonderlijk is dit!

Wij zijn vaak ontrouw, wij breken makkelijk met een liefdesrelatie. We denken zelfs gelukkig te kunnen worden door maar geen huwelijk meer te sluiten. We zijn in de ‘vrije liefde’ gaan geloven. Zo stapelen we pijn op pijn en de kerk vindt het allemaal fijn...

Maar het is gedaan!
Het is alles door Zijn liefde. God doet Zijn Woord gestand.
Hij laat niet los het werk van Zijn handen.

Een Kind is ons geboren.
Lof zij de Hemelse Vader door Christus Jezus onze Heer.

Heil en zegen voor IsraŽl.
En voor u allen.